Reklam

Çevre Dostlarından Meydan Projesi Hakkında Basın açıklaması!

Sinop Çevre Dostları Derneği Meydan Projesi ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında; “Sinop Valisi, Sinop Belediye Başkanı ve inşaatı durdurmayan belediye görevlileri, Arkeolojik sit alanında Arkeolojik inceleme yapmayan Müze Müdürü ve Kültür ve Turizm müdürleri haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur.” Dedi.

Çevre Dostlarından Meydan Projesi Hakkında Basın açıklaması!
13 Eylül 2021 - 14:58
Reklam
Reklam
Sinop’ta Sinop Millet Bahçesi (Kent Meydanı) ile ilgili olarak Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz imzalı yayımlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Sinop şehrinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca hazırlanmış ve Samsun Kültür Varlıklarını Bölge Kurulunca onaylanmış koruma amaçlı imar planı bulunmamaktadır. SÖZ KONUSU EDİLEN KENTSEL SİT VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINI DA KAPSAYAN SİNOP İLİNİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YOKTUR
.
                              Ayrıca Sinop Kentinin şu an yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama ve İlave Uygulama İmar Planı da yoktur. Anılan planlar olmadan kullanım alanlarının inşaat emsali ve bina yükseklikleri bilinmemektedir.
 Bu hali ile de işbu iptal konusu projenin uygulanması mümkün değildir. Bunların yanı sıra; 03/02/2020 onaylı imar planlarına Samsun 3. İdare Mahkemesince 16.02.2021 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Şehircilik İlke ve Esaslarına aykırı olması nedeni ile 16.02.2021 tarihli kararı ile İmar Planlarının durdurulmasına karar verilmiştir.

                              Kurulca onaylanan söz konusu alan için hazırlanan Sinop Millet Bahçesi (Kent Meydanı) Çevre Düzenleme Uygulama Projeleri (Peyzaj Uygulama Projeleri)
Genel Vaziyet Planının düzeltilerek onaylanması, Yapısal Tasarım Paftalarının, Mevcut Bitkilerin Tespiti ve Analiz Paftalarının, Kesitlere Ait Paftaların, Kent Mobilyaları Detayı Paftasının, drenaj planı paftalarının, donatı detayı paftaları ile kesitlere ait paftalarının uygun olduğu ve onaylanması, uygulamanın onaylanan projeler doğrultusunda müellifin sorumluluğunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılmasına bu alanda yapılacak var olan yapıların yıkılması ve alt yapı çalışmalarının müze müdürlüğü denetiminde yapılmasına, Kefevi Mahallesi 220 Ada 16 ve 17 nolu parsellerde yapılmak istenen Kent Çarşısı Mimari Alan Projesinin düzeltilerek onaylanmasına karar verilmiştir.


                              Yukarıda belirtildiği üzere Sinop şehrinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre hazırlanıp onaylanmış Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmamaktadır. Hatta Sinop şehrinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarının Samsun 3. İdare Mahkemesince yürütmesi durdurulduğundan Uygulama İmar Planları bile yoktur. Koruma Amaçlı İmar Planı ve Uygulama İmar Planları olmadan Peyzaj Projeleri üzerinden onama yapılamaz, uygulama kararı verilemez. Bu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa aykırıdır. Aynı zamanda Kent Çarşısı Mimari Avan Projesi de onaylanamaz. Çünkü Koruma Amaçlı İmar Planı ve devamında Uygulama İmar Planı olmadan İnşaat Emsali, yükseklik bilinmeden Kent Çarşısı Avan Projesi hazırlanamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

                              Şu anda yapılan inşaat çalışmasında Döşeme Mozaiği olduğunu tahmin ettiğimiz mozaik parçalarının üzerine beton atılmıştır. Ve 2863 sayılı yasaya aykırı olarak onaylanan Kent Çarşısı Avan Projesi iki kere Bölge Kuruluna sunulmadan değiştirilmiştir. İnşaat alanı büyütülmüştür.

                              Tüm bunlara rağmen; TOKİ Başkanlığınca İmar Planı olmadan, İmar Durumu alınmadan ve Yıkım Ruhsatı olmadan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği söz konusu alanda Arkeolojik kazı yapılıp sonuçları kurula sunulmadan ve onay alınmadan eski diş hastanesinin yıkılıp yerine alelacele inşaata başlanmıştır. Bunun üzerine bu uygulamaya göz yuman Sinop Valisi, Sinop Belediye Başkanı ve inşaatı durdurmayan belediye görevlileri, Arkeolojik sit alanında Arkeolojik inceleme yapmayan Müze Müdürü ve Kültür ve Turizm müdürleri haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur.

 
Reklam
Reklam
Bu haber 853 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.