SİNOP BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI!

SİNOP BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI!
23 Haziran 2022 - 16:36
SİNOP BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün 31/05/2022 tarih ve  70937097-020-E.114199/116 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Belediye sınırları içerisinde yapılması planlanan alt ve üst yapı yatırımları nedeniyle, imar yollarımızda(hat döşeme,bakım önerim vb.imalatlar nedeniyle) meydana gelebilecek zararlar için Yedaş Ve Türk Telekom İl Müdürlükleriyle Belediyemiz arasından protokol yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle 2022 yılı yol kazı ücreti birim fiyatlarının belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi. 
                                                                                    
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Belediyemize yazılı müracaat eden,YEDAŞ İl Müdürlüğü ve Türk Telekom İl Müdürlüğü yazılarında, 2022 yılı içerisinde İlimiz Merkez Belediye sınırları içerisinde yapılması planlanan alt ve üst yapı yatırımları nedeniyle, imar yollarımızda (hat döşeme, bakım onarım vb. imalatlar nedeniyle) meydana gelebilecek zararlara ilişkin Ücret Tarifesinin belirlenmesi, ayrıca görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla, Belediyemiz ile protokol yapılmasını talep edilmektedir.
Bu nedenle, YEDAŞ İl Müdürlüğü ve Türk Telekom İl Müdürlüğünce İlimizde yapılacak olan hat döşeme, bakım, onarım vb. gibi imalatlar nedeniyle imar yollarımızda meydana gelebilecek zararlara ait ücretlerin 2022 yılı için aşağıda açıkça yazıldığı şekilde belirlenmesine ve söz konusu İl Müdürlükleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.


2022 YIL İZİNLİ YAPILAN YOL KAZI  ÜCRETİ BİRİM FİYATLARI (KDV HARİÇ)
S.NO:        KAPLAMANIN CİNSİ :         BİRİMİ          :      BİRİM FİYATI (2022 YILI)         :
    1-                SICAK ASFALT               M2                                  340.00.-TL.
    2-                PARKE TAŞI                   M2                                  130.00.-TL.
    3-                KARO TAŞI                     M2                                  215.00.-TL.
    4-                BETON KAPLAMA         M2                                  105.00.-TL.
    5-                TABAN TUĞLA               M2                                  380.00.-TL.
    6-                KAYRAK TAŞI                  M2                                  270.00.-TL.
    7-                STABİLİZE                        M2                                  35.00.-TL.
    8-                SATHİ KAPLAMA            M2                                  50.00.-TL.
              Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve31105704-020-E.114282/1203 sayılı teklifi Meclisçe incelendi.
 
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  01/06/2022 tarih ve 31105704-020-E.114282/1203 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Temmuz ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısında Gündemin 3.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve 31105704-020-E.114397/1212 sayılı teklifi ile, Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Sinop Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Açıklama Raporu, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı ve Açıklama Raporlarının görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.
                             
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Sinop Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Açıklama Raporu, 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporlarının onaylanması talebi ile ilgili olarak, söz konusu planların daha detaylı inceleme yapılabilmesi için İmar Komisyonunca Meclisten süre istendiğinden, İmar Komisyonuna çalışmalarını sürdürmesi için ek süre verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 08/06/2022 tarih ve 90714996-020-E.
114835/153 sayılı teklifi ile, Belediyemiz sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere: 1 adet 13+1,5 Metreküp Çöp Kamyonu ve 1 adet Cenaze nakil aracı alınması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ  : Belediyemiz Mücavir alanının artması, yaz sezonunda artan nüfusa bağlı olarak İş yoğunluğunda oluşan artış ve benzeri nedenlerden dolayı Belediyemiz sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere: 1 adet 13+1,5 Metreküp Çöp Kamyonu ve 1 adet Cenaze nakil aracı alınmasına Meclisçe oybirliği karar verildi.SİNOP BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARI

Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve 31105704-020-E.114397/1212 sayılı teklifi ile, Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Sinop Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Açıklama Raporu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporlarının görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.

                             
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: Şahin Planlama Jeolojik Etüd Harita Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Sinop Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Açıklama Raporu ile, 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ve Açıklama Raporlarının ve eklerinin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine, 3621 Sayılı Kıyı Kanununa, Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerine, Kamu yararına ve Şehircilik ilke ve prensiplerine göre hazırlandığı anlaşıldığından, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasına Meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.
 
Bu haber 1164 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum