Cengizhan ERSOY

Cengizhan ERSOY

PENCEREMDEN

ÇAPANOĞLU MÜŞİR AHMET ŞAKİR PAŞA

12 Mayıs 2021 - 15:22ÇAPANOĞLU MÜŞİR AHMET ŞAKİR PAŞA

Sinop il merkezinde tarihî  ve mânevi ziyaret merkezlerinin
başında gelen,  içerisinde Seyyid Bilal Türbesinin de bulunduğu
Cezayirli Ali Paşa Camii bahçesine girildiğinde;
burada Hatunlar Türbesi ile birlikte birçok mezarın da var
olduğu görülür. Bunlardan ilk göze çarpanlar arasında ise
caminin giriş kapısı karşısında yer alan ve kabir üzerindeki levhada
‘’ Yozgatlı Çapanoğlu Müşir Ahmet Şakir Paşa ‘’  yazısı bulunan
 mezar dikkat çeker. Yozgat neresi? Sinop neresi ?
İster istemez  Çapanoğlu lakabıyla bilinen merhum Çapanoğlu
Müşir Ahmet Paşa da kimdir ve neden buraya defnedilmiştir ?
 soruları gelir akla. Çapanoğlu lakabı üzerinden yapılan
araştırma ve  inceleme neticesinde elde edilen bilgiler ışığında ise;
Çapanoğulları, Osmanlı döneminde Bozok Sancağı
günümüzde merkezi Yozgat İlimiz olmak üzere Sivas, Tokat ve
Amasya illerimizi de kapsayan bölgede hâkimiyet sağlayan bir
idarenin temsilcisi konumundadırlar.
Sinop’ta mezarı mevcut  Ahmet Şakir Paşa ise; aslen
Çapanoğlu ailesinin mensubu, Yozgatlı Çapanzâde Ömer
 Hulûsi Efendi’nin oğlu olarak 1838 yılında İstanbul’da doğmuştur.
1860 yılında Şinasi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkaran
Osmanlı dönemi ilk gazetecilerinden ve ilk posta pullarını bastıran
 Posta Nazırı  Çapanzade (Çapanoğlu) Agâh Efendi’nin de kardeşidir.


İlk ve orta öğrenimi sonrasında Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye’den mezun olur.
Askeri görevleri haricinde  kendisine verilen mülkî
görevler arasında; Rusçuk, Bağdat ve Hersek Mutasarrıflığı
(sancak yöneticiliği), Bağdat Vali Yardımcılığı da vardır.
1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı nedeniyle yeniden askeri
göreve getirilir ve göstermiş olduğu başarılardan dolayı
savaş sonrası müşir ( mareşal)  rütbesine terfi ederek
 Büyükelçi olarak  Saint Petersburg’a tayin edilir.
Nihayette devlet hizmetindeki üstün başarılarından dolayı
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in baş danışmanı olarak
Yıldız Sarayı’nda görevlendirilir. Sonraki süreçte ise
Abdülhamid’in emri ile geniş yetkilerle Anadolu Vilayetleri
Genel Müfettişliği’ne tayin edilerek ıslahat hareketlerini yürütür.
Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde büyük bir sorumlulukla ve
güç koşullar altında yürüttüğü görevleri seyrinde oldukça
yorgun düşen Paşa Sinop’ta bulunduğu sırada kalp krizine
yenilerek 20 Ekim 1899 tarihinde yaşama veda eder.


Padişah II. Abdülhamid tarafından Paşa’nın mezarının yaptırılması için
ödenek çıkartılarak cenazesi Sinop’ta defnedilir. Mezarı halen Sinop merkez
 Ada Mahallesi’ndeki  Cezayirli Ali Paşa Camii bahçesinde bulunmaktadır.
Dönemindeki çok hareketli yaşamı seyrinde devlet ve millet adına
yapmış olduğu hizmetlerini takdirle ve saygıyla yad ediyoruz.
Nice canlar geldi geçti Sinop’tan…..
 


  

Bu yazı 249 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.