Cengizhan ERSOY

Cengizhan ERSOY

PENCEREMDEN
cengizhanersoy@gmail.com

SİNOP TARİHİNE KAZILI SİMGE MÜHR-İ SÜLEYMAN

06 Şubat 2022 - 15:52


Yazının başlığına takılıp kalındığında; soru işaretlerinin
ardı sıra geldiğini ve geleceğini de tahmin eder gibiyim.
Konumuz; Sinop kent merkezinin güncel yaşamında
hemen hemen her gün önünden öylesine geçilmekte olan,
gördüğümüz, ama belki de birçoğumuzun bireysel olarak
fark ettiği ya da edemediği ‘’ Süleyman Mührü ‘’ motifi….
Süleyman deyince; hepimizin düşüncesine öncelikle görkemli 
Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman gelecektir belki de…
Ama bu yazıya konu olan Süleyman; Osmanlı Sultanı
Muhteşem Süleyman ve de onun mührü değil tabii ki !
Yazımızın teması üzerinden tarif ve yorumla;
adı İslâmın kutsal kitabı Kuran’ın muhtelif sure ve
ayetlerinde de geçmekte olan İsrailoğulları’nın
Peygamberi ve kralı Hz. Davut ile oğlu Hz.Süleyman ve
 onlara atfedilerek simgelenen, dinsel ve siyasi motif olarak
 vurgulanıp, sembolik klişelerle muhtelif zaman ve zeminlerde kullanılmış olan altı köşeli yıldız motifli  ‘’ Süleyman Mührü ‘’….

Dinsel ve tarihsel verilerde Magen David (Davud’un yıldızı / Davud kalkanı)
olarak da tanımlanmakta olan bu altı köşeli yıldız sembolün, bilindiği üzere
 günümüz İsrail Devleti’nin bayrağında da olduğu görülmektedir.
Yahudi inancına göre Hz. Süleyman’ın; babası Hz. Davut’tan intikalle
altı köşeli yıldız motifli bir yüzüğü kullandığı ve bu büyülü yüzükle
ateşe, suya, rüzgâra, kuşlara ve hayvanlara hükmettiği rivayet edilmektedir.
Ayrıca bu altı köşeli ilginç yıldız sembolünün açıklanması adına;
makro kozmozu tanımladığı, simgesel olarak evrendeki tüm öğeleri
oluşturduğu yönünde yorumlar da yapılmaktadır.
Bu sembolün kökeni Ortadoğu ve Yahudi inancı kaynaklı olmakla birlikte;
Anadolu coğrafyasında Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de
kabul gördüğü, bulunduğu yere şeytanın giremediği yorumundan
 kaynaklı dinsel inançla bazı yapılar hatta mezar taşları ile
muhtelif eserler üzerine dekoratif olarak işlenerek
günümüze kadar intikal ettiği görülmektedir.
Hatta çok ilginçtir ki Osmanlı tarihimizde, İtalyanlarca
 “kızıl sakal” anlamında “Barba Rossa” diye adlandırılmış olan
Barbaros Hayreddin Paşa’nın da Akdeniz’de hüküm sürdüğü
tarihi süreçte, rüzgâr ve fırtınalara karşı koymak, mücadele etmek adına 
sancağına Mühr-i Süleyman motifini nakşettirdiği de bilinmektedir.
Sembolün Anadolu’da mevcut örnekleri arasından biri de
Sinop il merkezinde mevcuttur.
Neresi ? derseniz Sinop Pervane Medresesi…


Türk Selçuklu Devleti’nin Anadolu’yu hakimiyeti kapsamında Karadeniz’e
yönelerek Sinop’u fethi sonrasında;  Selçuklu Veziri Muînüddin Süleyman Pervane
adına yaptırılan ve günümüzde de kente tarihsel ve sanatsal değer katmakta olan,
döneminin eğitim yuvası durumundaki Pervane Medresesi’nin
Selçuklu mimarisi taş işçiliğinin muhteşem yansıması olan ve
giriş kapısı üzerinde yer alan kitabenin sağ ve sol yanlarına alıcı gözle bakılıp
incelendiğinde Mühr-i Süleyman simgesini göreceksinizdir mutlaka…

Konunun dini ve siyasi yönünü bir kenara bırakarak, bu gizemli sembolü
araştırmakla biraz da tarihsel ve sanatsal bakış açışı üzerinden yorumlamak
düşüncesinden olsa gerek ‘’ Sinop Tarihine Kazılı Simge Mühr-i Süleyman ‘’
vurgusuyla yazayım istedim. Bilinesi, gezilesi ve görülesi dileğiyle…


 

Bu yazı 817 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum